Tietosuojaseloste – Jetta-Talo

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Jetta-talo Oy
Y-tunnus 0401341-5
Viitalammintie 69
69950 Perho
Puhelin 0207 866 500
Faksi 0207 866 509

2. Yhteyshenkilö
Sampo Tuomivaara
Viitalammintie 69
69950 Perho
puh. 0207 866 512
sampo.tuomivaara(at)jetta-talo.fi

3. Rekisterin nimi
Jetta-talo.fi rakentajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, Jetta-talo Oy:n uutisten ja muiden ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä Jetta-talo Oy:n markkinoinnin ja sähköisten palvelujen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja, joita tarvitaan rekisterin käyttötarkoituksen mukaisen palvelun tuottamiseen, kuten nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliseen tulevaan rakentamiseen liittyviä tietoja kuten mm. tiedot mahdollisesta tontista, millaisista talomalleista on kiinnostunut, milloin on tarkoitus rakentaa, sekä muita tarvittavia tietoja mm. miten toivoo Jetta-talo Oy:n jatkossa pitävän yhteyttä asiakkaaseen ja asiakkaan antamaa vapaata palautetta tai viestejä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Jetta-talo Oy:lle osoittaen kiinnostuksensa Jetta-talo Oy:n palveluita kohtaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jetta-talo Oy ei luovuta rekisterin tietoja muuhun kuin Jetta-talo Oy:n ja Jetta-talo Oy:n edustajien käyttöön. Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille Jetta-Taloa koskeviin markkinointi- tai mielipidetutkimustarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita Jetta-talo Oy:n ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat vartioidussa ja lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen

Sampo Tuomivaara
Viitalammintie 69
69950 Perho
puh. 0207 866 512
sampo.tuomivaara(at)jetta-talo.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.