Tiivis talo monen hyvän asian summa - Jetta-Talo

Tiivis talo monen hyvän asian summa

23.06.2015 Kategoria: Kirjoittaja: Topi Jokinen
0

Tiivis talo monen hyvän asian summa

Tiveys on harvoja objektiivisesti mitattavissa olevia valmiin talon laadun mittareita. Se on monen asian summa.

Talon tiiveyteen vaikuttavat mm. suunnitelmat, runko-, lvi- ja sähköurakoitsijoiden huolellinen toteutus sekä käytetyt materiaalit. Kun talo on tiivis, on muu toteutuskin todennäköisesti laadukasta.

Tiiveys on nykyaikaisessa rakentamisessa tärkeää

Nykyaikaisten rakenteiden huippuluokan eristävyys aiheuttaa sen, että talojen pitää olla tiiviitä. Vanhassa talossa eristeet olivat ohuita, jolloin kosteus pääsi ilman mukana helposti eristeestä läpi. Nykyaikaisessa talossa eristeet ovat etenkin talvella ulko-osaltaan kylmiä, minkä vuoksi kosteus voi päästessään rakenteeseen helpommin tiivistyä sinne. Tiivis ilman/höyrynsulku rakenteen sisäpinnassa estää kosteuden pääsyn rakenteen sisään. Myös ilmanvaihto tarvitsee tiiveyttä. Jotta koneellisen ilmanvaihdon saa tasapainotettua kunnolla, on rakennuksen oltava tiivis. Ilmanvaihtokoneesta löytyvä lämmöntalteenotto myös säästä energiaa ainoastaan silloin, kun ilma vaihtuu ilmanvaihtokanavia pitkin eikä ilmavuotojen kautta. Toisaalta, tiivis talo myös tarvitsee koneellista ilmanvaihtoa, jotta ilma vaihtuisi riittävästi ja ilmassa oleva kosteus poistuisi sen mukana.

Tiivis talo on mukava asua

Nykyään asumisen vaatimukset ovat myös aivan toistaluokkaa kuin ennen. Tiiviissä talossa ei vedä, sisäpinnat ovat tasaisen lämpimiä ja ilma vaihtuu suunnitellusti. Tiivis rakenne pitää mm. mikrobit, pölyn, radonin ja erilaiset hajut ulkopuolella. Ulkoa tulevat äänet, kuten liikenteen melu, eivät myöskään häiritse.

Tiiveysmittaus kertoo rakennuksen ilmanvuotoluvun

Tiiveysmittauksessa mitataan ns. ilmanvuotoluku q50 ja paikannetaan rakennuksessa olevat ilmanvuotokohdat, jolloin löydetyt vuodot voidaan korjata. Ilmanvuotoluku kertoo rakennuksen ilmatiiveyden. Mitä pienempi luku on, sitä tiiviimpi rakennus. Rakennusmääräysten mukaan ilmanvuotoluku saa olla enintään 4. Kun ilmanvuotoluku kasvaa yhdellä yksiköllä, kasvavat lämmityskulut noin 7 prosentilla.

Ilmanvuotoluvun vaikutukset tyypillisessä omakotitaloissa

Tiiveys Ilmanvuotoluku q50 Energiankulutus vuotokohtien kautta vuodessa Kustannukset vuodessa Kustannukset 20 vuodessa
Heikko (määräysten enimmäisarvo) 4,0 2600 kWh 360 € 7200 €
Erinomainen 0,5 300 kWh 40 €, säästöä 320 € 800 €, säästöä 6400 €

Jetta-talon asenne on tiivis

Jetta-talo on tiiveydessä talovalmistajien kärkikastia. Rakenne heillä on sellainen, että sen saa helposti tiiviiksi. Jetta-talo on myös panostanut huomattavasti asiaan ja vaatii asentajiltaan huolellisuutta. Jokainen kohde, jossa Jetta-talo on toteuttanut tiiveyden, tiiveysmitataan ja löydetyt vuodot korjataan. Pyrkimys on tottakai tehdä kerralla niin hyvä, että korjailuja ei tarvita. Joskus ne kuitenkin kuuluvat asiaan. Jetta-Talon onkin huomattavasti keskimääräistä tiiviimpi sekä Levyvalmis-toimitussisältöisissä kohteissa, joissa Jetta-Talo on toteuttanut tiiveyden, että talopaketeissa, joissa asiakas itse vastaa tiiveydestä. Levyvalmiiden kohteiden ilmanvuotolukujen keskiarvo on ollut viimeisen vuoden aikana 0,59. Talopaketeissa keskiarvo on 0,64. Nämä ovat huippulukuja, sillä samaan aikaan kaikkien mitattujen pientalojen keskiarvo on 1,1. On huomattava, että edelleen suurta osaa taloista ei mitata. Näissä tiiveyteen ei ole kiinnitetty huomiota ja ne ovat siten varmasti keskimäärin heikompia. Voidaan siis sanoa, että Jetta-Talo on ainakin puolet tiiviimpi kuin pientalot keskimäärin. Jetta-Talon asenne tiiveyttä kohtaan on vuoden kestäneen yhteistyömme aikana ollut ihailtavaa. Jokainen kohde on pyritty saamaan niin laadukkaaksi kuin mahdollista. Oma huomioni on ollut se, että erinomaiseenkaan ei aina tyydytä vaan aina jos on jotain parannettavaa, se tehdään. Siksi uskon, että Jetta-Talon tulokset tulevat paranemaan tulevaisuudessa entisestään.

 

 

Topi Jokinen

Kirjoittaja on Vertia Oy:n toimitusjohtaja. Vertia tekee eniten tiiveysmittauksia Suomessa ja mittaa myös kaikki Jetta-Talon levyvalmiit kohteet. Asiakkaalla on myös mahdollisuus ostaa Vertian tiiveysmittauspalvelu Jetta-Talon talopakettiin.